Värbamine

LEIAME TALENDI, KEDA SINU MEESKOND OTSIB

Heade töötajate värbamine pole kunagi lihtne olnud, lisaks on kanalid uute töötajate leidmiseks viimastel aastatel muutunud tohutu kiirusega. Konkreetne värbamismeetod sõltub ettevõtte vajadusest ja värbamismahust. Nõustame sind, kuidas jõuda kõige paremini sihtrühmadeni ning luua neid kõnetavad tööpakkumised.

Avalik otsing

Populaarsete ametikohtade täitmiseks sobib hästi avalik otsing, mis eeldab kandidaadi aktiivsust ning motivatsiooni konkreetse töökoha saamisel. Avaldame töökuulutuse tööportaalides ning teistes värbamiskanalites, vajadusel teostame lisaks andmebaasiotsingu ning kutsume sobivaimad kandidaadid konkursile. Võtame enda hoolde kandidaatide eelvaliku ja töövestlusele eelnevad kandideerimisvoorud ning esitleme sulle vaid parimaid lõppvooru pääsenud kandidaate.

Sihtotsing

Keerukamate positsioonide täitmisel tasub eelistada sihtotsingut, mis eeldab värbaja aktiivsust töötaja leidmisel ning aitab kandidaatide otsimisel fokuseeritumalt tegutseda. Sihtotsingu eesmärgiks on leida konkreetsele tööpakkumisele sobivaimad kandidaadid, analüüsida nende tausta ja ametialaseid oskusi ning selgitada välja nende valmidus pakutava töökoha vastuvõtmiseks. Sihtotsingu eeliseks on võimalus kaasata kõrgelt kvalifitseeritud talente, kes pole ise aktiivselt uue töökoha otsinguil.

Aktiivotsing

Tehnoloogia arengu tõttu valitseb tööturul info üleküllus ning sellest tulenevalt on raske oma pakkumisega sobivate kandidaatideni jõuda. Seetõttu osutub aina olulisemaks värbamismeetodiks potentsiaalsete kandidaatide aktiivotsing ehk sourcing, mis hõlmab interneti- ja andmebaasiotsinguid, info kogumist sotsiaalmeedia kaudu, personaalset suhtlust ning soovituste kogumist. Aktiivotsing hõlmab nii sobivate kandidaatide leidmist kui ka leitud talendiga kontakti loomist.

STRATEEGILINE VÄRBAMINE

Kas ühekordsest värbamistoest jääb väheks ja vajaksid strateegilist nõustamist, et parandada sinu ettevõtte personaliprotsesse? Pole probleemi, ka selles saavad meie eksperdid abiks olla. Analüüsime sinu ettevõtte personaliprotsesse, paneme paika selle tugevad ja nõrgad küljed ning selgitame välja, kas kasutuses olev personalimetoodika on ikka kooskõlas sinu ettevõtte tegevuseesmärkidega.

KLIENDIPROJEKTID

KONTAKT

Ei leidnud värbamisteenuste hulgast just seda teenust, mida vaja? Võta meiega ühendust ning leiame koos sinu küsimustele vastused.