PROFILEXT (PXT) isiksusetest

ProfileXT (PXT) on isiksusetest, mis aitab hinnata inimese sobivust kindlale ametikohale. Selline töötajate hindamine aitab kaasa tugevama ja produktiivsema organisatsiooni loomisel, sest kasutatakse põhimõtet sobitada õiged inimesed õige tööga.

ProfileXT on terviklik ning põhjalik „kogu inimest” hindav isiksusetest, mis annab objektiivse hinnangu isiku mõtlemisstiili, käitumisjoonte ja ametialaste huvide kohta, lihtsustades seeläbi ametisobivuse hindamist.

Isiksusetesti tulemused põhinevad unikaalsel metoodikal, kus kõrvutatakse ametikohal nõutud kriteeriumid töötaja isikuomadustega. Mida täpsemalt kattuvad töötaja testitulemused antud positsiooni nõudmistega, seda suurem on tema produktiivsus, töö kvaliteet ja tööga rahulolu.

PROFILEXT 4 SAMMU VÄÄRTUSE LOOMISEKS

Junge Frau schreibt etwas auf ein FlipChart

1. Planeeri: tunne ametiprofiili  

Defineeri, keda sa otsid. Tööprofiil aitab paika panna omadused, mis peavad töötajal antud positsioonil heade tulemuste saavutamiseks olema.

Hinda kandidaate ProfileXT abil ning saa teada, mil määral vastab iga kandidaat antud positsiooni nõuetele. Isiksusetest on suurepärane võimalus saada kandidaatide kohta täiendavat infot ning teha seeläbi paremaid värbamisotsuseid.

2. Hinda: tunne kandidaati 

Sympathische Frau in Coaching Situation
Junge Frau im Büro lächelt freundlich

3. Vali: tunne sobivust 

Vale inimese töölevõtmine on kulukas ja riskantne. Kui võrrelda kandidaatide testitulemusi antud positsiooni kaardistatud nõuetega, aitab see kaasa kandidaatide omavahelisele võrdlemisele ning võimaldab tuvastada nende tugevaid ja nõrgemaid külgi.

Jätkuv väljaõpe on uuele töötajale väga oluline, et ta saaks efektiivselt töötada. ProfileXT raportid annavad juhile soovitusi, kuidas aidata töötaja süstemaatilisele arengule kaasa, lähtudes just antud töötaja isikuomadusetest.

4. Kaasa: tunne oma inimesi

Glückliche junge Frau bei der Arbeit

PROFILEXT KASUTAMISE VALDKONNAD

Värbamine Kandidaatide hindamine Töötaja potentsiaali hindamine Juhtimisalane nõustamine ja koolitus Karjääriplaneerimine Efektiivse meeskonna moodustamine Kompetentside analüüs

MIDA PROFILEXT MÕÕDAB?

MÕTLEMISSTIIL

Kas inimene vastab vaimsetelt võimetelt
ametikoha nõuetele?

Õppimisvõime indeks

Sõnaline võimekus

Sõnaline mõtlemine

Numbriline võimekus

Numbriline mõtlemine

KÄITUMISJOONED

Kas inimene tunneb end antud keskkonnas hästi?

Energilisus

Juhtimisambitsioon

Sõbralikkus

Juhitavus

Suhtlemisvajadus

jm

AMETIALASED HUVID

Kas antud töö motiveerib inimest?

Loomingulisus

Töö inimestega

Finants/haldusala

Teadus

Ettevõtlikkus

Oskustöö

PXT RAPORTID

ProfileXT hindamise põhjal saab luua rohkem kui üht tüüpi raporteid. Vastavalt vajadusele saab luua mitmes eri keeles individuaalseid või juhtidele mõeldud, kokkuvõtlikult ülevaatlikke või pikki ja detailseid raporteid. Nende koostamisel on esmatähtis tulemuste kerge loetavus ning mõistetavus – ikka selleks, et tagada raportite kasutusmugavus ja saada kiirelt vajalik info kätte.

Ametisobivuse raport – kandidaadi ProfileXT tulemused pannakse ametikoha ametisobivusmustrisse, mille tulemusel saadakse kandidaadi ja ametikoha vaheline üldine sobivusprotsent ning sobivusprotsent kolme ProfileXT poolt mõõdetava valdkonna (mõtlemisstiil, käitumisjooned, ametialased huvid) kohta eraldi. Nimetatud informatsioon on kujutatud graafiliselt. Raporti teine osa analüüsib skaalasid, kus kandidaadi tulemused jäävad ametisobivusmustrist välja. Nende skaalade kohta antakse intervjuu küsimused. Kolmas osa kirjeldab kandidaati igal skaalal tema tulemustest lähtuvalt. Ametisobivuse raportit kasutatakse uue töötaja valikul ja edutamisotsuse langetamisel.

Individuaalne raport on kandidaadi või töötaja ProfileXT tulemuste sõnaline raport, mis on mõeldud testi teinud inimesele. Siin raportis ei esitata iga skaala lõikes numbrilisi tulemusi, vaid jagatakse sõnalisi hinnanguid lähtuvalt testi täitnud isiku tulemustest.

Selles raportis kõrvutatakse kandidaadi ProfileXT tulemused ametikoha ametisobivusmustriga, mille tulemusel kuvatakse kandidaadi ja ametikoha vaheline üldine sobivus. Juhendamisraporti teine osa sisaldab juhendamissoovitusi skaalade kohta, kus töötaja tulemused jäävad ametisobivusmustrist välja. Seda kasutatakse olemasoleva töötaja arendamiseks, juhtimiseks ja motiveerimiseks.

Ametikoha koondgraafik sisaldab kokkuvõtvat graafikut kandidaadi või olemasoleva töötaja tulemustest ametikoha ametisobivusmustris ja üldist ametisobivusprotsenti ning sobivusprotsenti kolme ProfileXT poolt mõõdetava valdkonna kohta eraldi. Ametikoha koondgraafikut kasutatakse uue töötaja valikul ja edutamisotsuse langetamisel. 

Karjääriplaneerimise raport on suurepärane tööriist tööjõu strateegilisel planeerimisel. Antud juhul pannakse kandidaadi või olemasoleva töötaja ProfileXT tulemused erinevate (kasvõi kõikide) organisatsiooni ametite ametisobivusmustritesse, mille tulemusel valmib raport, mis reastab sobivusprotsendi järgi töötaja sobivuse vastavatele ametikohtadele. Kasutatakse karjääriplaneerimiseks.

Kandidaatide sobivusraportis kõrvutatakse mitme kandidaadi testitulemused ühe kindla sooritusmudeliga. Tulemusena kuvatakse iga kandidaadi protsentuaalne vastavus kindlaksmääratud sooritusmudeli suhtes.

Meeskonnaraport kaardistab kogu meeskonna omadused ning annab juhtidele ülevaatliku info, kuidas kasutada parimal moel ära meeskonnaliikmete sarnasusi ja erinevusi. Selline lähenemine säästab juhte ennustustööst – selle asemel saavad nad konkreetseid soovitusi, kuidas juhtida oma töötajaid nii individuaalsel kui ka tiimi tasandil.

KONTAKT

PXT isiksusetestid on osa HR factory värbamise täisteenusest. Eriti oluliseks peame seda keerulisemate ja juhtivate positsioonide värbamisprotsessis. Koordineerime testide läbiviimist ning anname tulemuste kohta personaalset tagasisidet nii testi täitjale kui ka testi tellinud juhile. ProfileXT võimaldab heita kandidaadile objektiivse pilgu ning on suurepäraseks abivahendiks lõppkandidaatide seast lõpliku valiku tegemisel. ProfileXT on kohandatud Eesti turule ja läbinud valideeritud tõlke.

ProfileXT hindamist on võimalik tellida ka eraldi teenusena. Kui soovid objektiivset hinnangut kas ja kuivõrd sobib meeskonda alles värbamisprotsessi läbiv kandidaat või kuidas oleks võimalik ettevõtet restruktureerida, võta meiega ühendust ning teeme sulle personaalse pakkumise!