Koolituslahendused

Koolituslahendused, mis aitavad viia sinu meeskonna uuele tasemele

Muutuvates turutingimustes edukaks toimimiseks peavad organisatsioon ja selle töötajad olema valmis kohanema ning omandama uusi teadmisi. Aitame sul koostada personali arengukava ja koolitusplaani ning selle erinevate partnerite abil ka ellu viia. Meie koolituslahendused on personaalsed ning peavad silmas just sinu meeskonna arengueesmärke.

Personali arendamise esimeseks sammuks on koolitusvajaduse analüüs. Analüüs koosneb neljast osast:
Kompetentside juhtimine: kaardistame sinu ettevõtte tööks vajalikud kompetentsid ning võrdleme neid olemasolevatega.
Koolitusjuhtimine: koostame sinu eelarvest ning metoodilistest eelistustest lähtuvalt asjakohase koolitusplaani.
Tulemusjuhtimine: veendume tööprotsessi jälgimise abil, kas kogu personal töötab ettevõtte ühise eesmärgi nimel ning organiseerime vastavalt vajadusele personaalseid vestlusi.
Talendijuhtimine: uurime, millised arenguvajadused on sinu ettevõtte strateegilise tähtsusega inimestel, ning valmistame nad koolituste abil ette uuteks vastutusaladeks.

Koolitusvajaduse analüüs

Koolituste korraldamine

Oleme sulle abiks kogu koolitusprotsessi vältel, kontseptsiooni väljatöötamisest kuni tulemuste hindamiseni. Aitame sind meetodi ja tehnoloogia valikul – näiteks mitmed koolitused on efektiivsemad, kui töötaja saab neid läbida isikliku arvuti taga või nutitelefonist ning endale sobival ajal. Lisaks hoolitseme koolituse ladusa kulgemise eest, organiseerides kõik vajaliku alates ruumidest ja toitlustusest kuni koolitaja ning õppematerjalideni välja.

Kaasaegsed arvutis või mobiilses seadmes läbitavad koolitused aitavad töötajal oma aega paremini planeerida, ning tegeleda koolitusmaterjalidega endale sobivaimal hetkel. Lisaks võivad sellist tüüpi koolitused olla väga huvitavad ja mängulised, koosnedes näiteks illustreeritud lugudest ja nende põhjal esitatud küsimustest. Korraldusliku poole pealt tähendavad tarkvarapõhised koolitused vähenenud ajakulu koolituse organiseerimisele ning võimalust materjalidesse operatiivselt muudatusi teha ja töötajate tulemusi mugavalt analüüsida.

Online koolitused

KLIENDIPROJEKTID

KONTAKT

Kas sinu ettevõtte personal töötab ühise eesmärgi nimel? Kas kõigil töötajatel on olemas oma tööks vajalikud kompetentsid? Võta meiega ühendust ning aitame luua koolituslahendused, mis peavad silmas just sinu meeskonna vajadusi.