Konsultatsioon

ETTEVÕTTE JA INIMESTE ANALÜÜS NING KONSULTATSIOON

Iga ettevõtte personal oma murede ja rõõmudega on eriline. Seetõttu pakub HR factory konsultatsioone, mille käigus analüüsime ettevõtet ning selgitame välja, kas ettevõtte eesmärgid ning nende saavutamiseks valitud vahendid on omavahel harmoonilises kooskõlas.

Personali hindamine aitab arendada edukamaid juhte, parandada meeskonnatööd ning määrata kindlaks koolitusvajadusi. Aitame sinu ettevõttel mõista, kas ja kuivõrd sobib meeskonda alles värbamisprotsessi läbiv inimene või kuidas oleks võimalik ettevõtet restruktureerida. Hindamisel kasutame abivahendina ProfileXT profiilianalüüsi süsteemi, mis võimaldab heita inimese isiksusele objektiivse pilgu ning tuvastada tööalaseid võimeid ja käitumisjooni. Selleks peab inimene läbima internetipõhise testi, misjärel saame graafiliste tulemuste põhjal võrrelda konkreetse inimese ning tema potentsiaalse ametikoha profiili.

Loe Profiles Internationali hindamisvahendite kohta lähemalt siit.

Inimeste hindamine

Freundliche junge Frau mit Tablet
Business Mann mit Tablet

Koondamis­nõustamine

Inimeste koondamine on vastutusrikas ülesanne, mis kätkeb endas mitmeid ohte vigade tegemiseks. Selleks, et see keeruline teekond kulgeks võimalikult sujuvalt, konsulteerime protsessi käigus nii juhtkonda kui ka tuleme appi koondatud töötaja karjäärinõustamises. Toetame lahkuvat töötajat edasises karjääriplaneerimises, juhendame teda kandideerimisdokumentide koostamisel ning tööportaalide kasutamisel, anname infot tööturu kohta ja korraldame kandideerimiskoolitusi.

Iga organisatsioon vajab aeg-ajalt professionaalset kõrvalpilku, mõistmaks, kuivõrd tulemuslik on tema värbamisprotsess, valitud töövahendid ja ressursside kasutus ning kui korrektne on personalialane dokumentatsioon. HR factory analüüsib sinu personaliprotsesse ja -dokumente, et leida võimalikud kitsaskohad ning muuta töö efektiivsemaks.

Personaliaudit

Sympathisches Team in einem Workshop für Learning and Development

Aruandlus

Toimiv aruandlus tagab selle, et sul on alati korralik ülevaade ettevõtte personalist ning saate vajaliku info kätte kiirelt ja suurema vaevata. Selleks, et sinu ettevõtte aruandlus töötaks sinu kasuks, loome toimivate raportite süsteemi, mida on edaspidi kerge hallata ning arendada.

Tööandja kuvand on oluline nii uute inimeste värbamisel kui ka olemasolevate töötajate motiveerimisel. Aitame sind töökuulutuste mudelite loomisel, intervjueerimisprotsessi väljatöötamisel ning uurime, milliseid võimalusi oma rahulolu suurendamiseks näevad juba ametis olevad töötajad.

Tööandja brändi kujundamine

Multikulturelles Team in einem Meeting
Junge Frau erarbeitet HR Stratgie

Töörahulolu uuring

Võime arvata, et tunneme oma personali hästi, ent töötajatel esineb pea alati muresid ja rõõme, millest avalikult rääkima ei kiputa. Aitame töörahulolu uuringuga välja selgitada selle, mis jääb pealispinna alla.

Ettevõtte edukus on tihedalt seotud töötajate vaimse ja füüsilise tervisega, mis omakorda saavad alguse õigest toitumisest ja liikumisharjumustest. Seetõttu pakume võimalust tellida oma ettevõttesse tervist toetava toitumise ja liikumise koolitusi, mis raputavad töötajad lahti oma vanadest harjumustest ning toovad ettevõttesse uut hingamist. 

Meie koolitajaks on toitumisnõustaja, kes jagab lisaks üldteadmistele ka tõenduspõhiseid praktilisi soovitusi, kuidas läbi toitumise ja liikumise oma tervist hoida ning haigusi ennetada. Koolitajal on ka aastatepikkune personalitöö kogemus ning suurepärane võime kaasta kõik koolitusel osalejad aktiivselt arutellu. 

Tervise edendamine

Nettes Gespräch unter Kolleg:innen
Mitarbeiter:innen im Büro beim Selfie machen

Saavutuspõhine töökeskkond

Saavutuspõhise töökeskkonna põhimõtteks on see, et olulised on vaid töö tulemused, mitte kontoris veedetud tundide arv. Aitame välja selgitada, kas paindlik tööaeg sobib ka sinu ettevõttele ning oleme suunanäitajaks vajalike muudatuste elluviimisel.

Ei leidnud sobivat konsultatsiooniteenust?

Personaliteenused

Ükskõik, millised on sinu ettevõtte vajadused, alates suuremahulistest HR-projektidest ja muutuste juhtimisest kuni tavapärasemate ülesanneteni, nagu personaliga soetud dokumendiloome ja -haldus, saavad meie pühendunud HR eksperdid kohandada sulle sobiva lahenduse.

KLIENDIPROJEKTID

KONTAKT

Ei leidnud konsultatsiooniteenuste hulgast just seda teenust, mida sinul vaja? Tahaks konsulteerida meie ekspertidega? Võta meiega ühendust ning leiame koos sinu küsimustele vastused.