Klientide edulood

Meie edulugude taga peitub oskus näha kliendi tegelikke vajadusi

Tahad teada, kuidas me probleemidele läheneme ja lahenduseni jõuame? Palun väga – siin on valik meie kliendiprojektide edulugusid. Toetudes oma ekspertide suurele kogemuste pagasile, analüüsime sinu ettevõtte vajadusi süvitsi ning püüame alati jõuda probleemi juurpõhjusteni. Seetõttu võivad meie pakutud lahendused teinekord isegi üllatada. Näited kliendiprojektidest erinevates teenusevaldkondades annavad parema ülevaate sellest, kuidas väljakutseid alistame.

Värbamine

Lähtesituatsioon: HR factory poole pöördus klient sooviga leida oma rahvusvahelisse meeskonda raamatupidajaid. Värbamisprotsessile lisas keerukust asjaolu, et otsing sooviti läbi viia konfidentsiaalselt s.t ettevõtte nime avaldamata. Lisaks oli kandidaatidelt nõutud eri võõrkeelte valdamise oskus, s.h võõrkeeled, mis pole Eestis eriti laialdaselt levinud – poola ja ungari keel.

Meie panus: Tegime kliendile pakkumise kombineeritud otsingule: avalik otsing sihtotsingu elementidega. Viisime läbi konfidentsiaalse otsingu, tagades kliendi täieliku anonüümsuse. Töökuulutuse tekstid sõnastasime diskreetselt, andmata liigseid vihjeid kliendi kohta. Ka suhtluses kandidaatidega avaldasime ettevõtte nime alles lõppvoorus.

Tulemus: Otsing oli hoolimata konfidentsiaalsuse nõudest ja keerulistest keelenõuetest väga edukas. Kui kliendil oli esmalt tagasihoidlik lootus leida kaks sobivat kandidaati, siis meie kogenud värbamisspetsialistil õnnestus leida koguni neli väga tugevat kandidaati, kes ka kõik kliendi juures tööle asusid.

Värbamistarkvara

Lähtesituatsioon: d.vinci värbamistarkvara kasutaval populaarsel Eesti jaemüügiettevõttel kasvas 2020 aastal Covid-19 kriisi tagajärjel e-poe klientide arv. Seetõttu oli vaja kiiresti juurde värvata veebipoe töötajaid. Kuna paljud inimesed olid sel ajal töö kaotanud, oli ka kandideerijate arv tavapärasega võrreldes hüppeliselt suurenenud. Klient pöördus meie poole, et leida lahendus kandidaatide eelvaliku osaliseks automatiseerimiseks ja kiirendamiseks värbamistarkvara abiga.

Meie panus: Aitasime neile luua sellise süsteemi, et inimesed said valitud kohtadele kandideerimise järel personaalse vastuskirja, mis suunas täitma lühikest online küsimustikku. Küsimustikule vastanud kandidaadid eraldati värbamistarkvaras automaatselt veel vastamata kandidaatidest, et tööpakkumise seisust oleks süsteemi sisse logides kohe võimalikult hea ülevaade, ning värbajad saaks sobivate vastajatega viivitamatult edasi liikuda. Värbamistarkvara arendusmeeskond reageeris samuti kriisile kiiresti, ning lõi d.vinci ja MS Teamsi ühenduse. Selle abil saavad värbajad saata videokohtumiste kutsed mugavalt otse süsteemist kõigile osalejatele Outlook kalendritesse.

Tulemus: Klient jäi lahendustega rahule ning on hiljem näiteks jõuluhooaja abitööliste otsimisel rakendanud samu nippe. Tänu kiiretele süsteemiarendustele, d.vinci suurele paindlikkusele ning nutikatele lahendustele, saavad d.vinci värbamistarkvara kliendid ka ootamatult kiiretel aegadel jätkata efektiivselt oma tööd ning ükski kandidaat ei pea jääma värbaja postkasti unarusse vastuseid ootama. 

Personalihaldus

Lähtesituatsioon: Pikaaegne klient värbamise vallas pöördus HR factroy poole sooviga tellida personalidokumentatsiooni audit.

Meie panus: Teostasime ettevõttes põhjaliku HR auditi, mille tulemusena andsime ka soovitusi personaliprotsesside tõhustamiseks. Üks suurimaid võite oli ettevõtte jaoks see, et digitaliseerisime kogu personali dokumentatsiooni (s.h töölepingud, ametijuhendid, isikuandmete ankeedid), mis oli neil sinnamaani olnud valdavalt paberkandjal. Lisaks muutsime ka puhkuse ajakava digitaalseks ning kõikidele töötajatele kättesaadavaks.

Tulemus: Antud muudatus vähendas oluliselt inimeste vajadust küsida puhkuse jääki või puhkuse ajalugu ning andis ettevõtte juhtidele parema ülevaate personali puudutavatest andmetest. Loodud korra säilitamiseks ning personaliprotsesside jätkuvaks edendamiseks hakkasime ettevõttele osutama igakuist personalihalduse teenust.

Personali rent

Lähtesituatsioon: Meie pikaaegne klient värbamise vallas pöördus meie poole uue sooviga: sedapuhku otsiti oma tiimi osakoormusega ajutist töötajat, kelle põhiliseks ülesandeks oleks andmete töötlemine. Töö iseloom eeldas kandidaadilt kiiret kohanemisvõimet ning arusaamist töö protsessidest, lahendamaks lühikese perioodi vältel talle usaldatud ülesanded.

Meie panus: Toetudes oma varasematele kogemustele, võisime üpris kindlad olla, et taolise otsingu korral oleks kandidaatide arv pigem väike ja kvalifikatsioon üldiselt madal. Seda kõike arvesse võttes pakkusime kliendile välja alternatiivse lahenduse meie enda töötaja rentimise näol. Saime pakkuda inimese, kes juba andmetöötlust valdas ja oli varasemalt mitmetes ettevõtetes sarnast teenust osutanud.

Tulemus: Meie konsultant oli neile abiks oluliselt pikemalt kui esialgne plaan ette nägi ning pakkus neile ka edaspidi tuge sarnaste probleemide lahendamisel

HR andmete analüüs

Lähtesituatsioon: Klient soovis meie kaudu värvata raporteerimisspetsialisti, kes tegeleks ettevõttes rahvusvahelisel tasandil andmete kogumisega, looks nende põhjal koondraporti ning kannaks kogutud andmed kesksesse registrisse. Töö oli regulaarne, aga mitte täiskohaga.

Meie panus: Töö ajutine iseloom ja pigem väike ülesannete hulk olid meie jaoks selgeks märgiks, et uue töötaja palkamine võib osutuda üleliigseks. Kuna töötaja ei pidanud tingimata füüsiliselt töökohal viibima, pakkusime alternatiivina välja enda raporteerimisteenust.

Tulemus: Kokkulepe sai sõlmitud kuupõhisele teenusele ja tuli kliendile odavam kui sama tegevuse jaoks töötaja palgal hoidmine. Saime aidata kliendil välja arendada ühtse registri ja hiljem polnud sama teenust/töötajat sellisel kujul enam vaja.

Koolitus­lahendused

Lähtesituatsioon: Aastal 2020 kasvas kehtestatud piirangute tõttu oluliselt vajadus online koolituste järele. Nii pöördus meie poole ka pikaaegne klient, rahvusvahelise mastaabiga kindlustusettevõte, kes vajas kiiremas korras 18 000 juhtpositsioonil töötaja veebi teel koolitamist. Sealjuures pidi koolituskorralduse süsteem olema ettevõtetest sõltumatu ja koolitatavate suur arv nõudis väga tõhusaid administratiivseid protsesse.

Meie panus: Piiratud ajaga suutsid meie eksperdid määratleda vajalikud protsessid ning seadistada sobiva registreerimis- ja haldustarkvara. Kogu projekti väljaarendamiseks esimeste koolituste toimumiseni kulus kõigest 3 kuud. Tänasteks ülesanneteks on tagada tõrgeteta koolituste toimumine, hallata kõiki koolitajate ja koolitusel osalejatega seotud protsesse, tagada sujuv kommunikatsioon kõigi osapoolte vahel, esitada korrapäraselt raporteid ning nõustada nii koolitajaid kui ka osalejaid igapäevaste küsimuste ja probleemide korral.

Tulemus: Klient oli meeldivalt üllatunud kui kiirelt ja sujuvalt kogu protsess kulges. Lisaks sellele, et nad võitsid endale aega, mida teistesse teemadesse investeerida, võivad nad ka kindlad olla, et tänu meie laialdasele kogemusele koolituslahenduste vallas, saavad kõik 18 000 juhti 12 kuuga koolitatud.

Kliendid meist

“Oleme HR factory personaliteenusega väga rahul. Rõõm on teha koostööd usaldusväärse ja professionaalse partneriga. Jääme ootama järgmisi koostööprojekte.”

Ivi Aluoja, Adven Eesti AS Baltikumi personalidirektor

“HR factory on Directo usaldusväärne ja alati kõrget kvaliteeti pakkuv värbamispartner juba kümme aastat. Pika koostöö vältel on HR factory aidanud meil leida tõelisi talente nii tarkvara konsultantide kui ka programmeerijate positsioonidele. Pädevad ja entusiastlikud spetsialistid on Directo majandustarkvara ladusa toimimise ja klientide suurepärase teenindamise vundament ning oma positiivsele kogemusele tuginedes julgeme HR factory teenuseid soovitada kõigile, kelle värbamist peavad iseloomustama sõnad professionaalne, kliendikeskne ja tulemusele orienteeritud.”

Berit Veske, Directo OÜ tegevjuht

“HR factory on olnud meile suurepärane koostööpartner filiaali IT ja logistika valdkonna töötajate värbamisel – professionaalne, kaasamõtlev, usaldusvääne.”

Anti Laiv, Linde GmbH Eesti filiaali juht

Produktiivne ja vastastikku kasulik koostöö HR factory GmbH ja Microsoft Deutschland GmbH vahel – mida see meie jaoks tähendab?

“Meie jaoks on märksõnadeks täielik konfidentsiaalsus ja usaldusväärsus, äritegevuse kõrgel tasemel mõistmine läbi kogu teie ettevõtte; Paindlik lähenemine ja võimekus kohaneda uutele olukordadele, mitte ainult Saksa, vaid globaalsel IT turul,  nii värbamise kui ka klienditoe valdkondades. Lisaks, HR factory GmbH pakub teenust, tänu millele oleme teie juhtkonna, personaliosakonna ja Microsoft Deutschland GmbH ostuosakonna vahelise koostööna saanud viimase 15 aasta jooksul lisada oma teenuste portfooliosse operatiivseid ja taktikalisi personaliteenuseid. Mitte „harjumusest“ vaid tugeva veendumusega, et koos suudame me arendada protsesse efektiivselt, konkurentsivõimeliselt ja innovaatiliselt.”

Peter Stock (Senior Hankejuht), Microsofti Hankeosakond

“Olen nüüdseks aasta aega töötanud HR factoryga koos nii rahvusvahelises kui ka kohalikus projektis. Kolleegid on väga pühendunud ja lahendustele orienteeritud. Küsimused on lahendatud pragmaatiliselt ja lihtsalt; suhtlus on alati sõbralik ja huumorit täis. Koostöö on igati sujuv. Eriti märkimisväärne on pühendumus ja valmisolek võtta vastu uusi, isegi ajakriitilisi väljakutseid, ja lahendada neid nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil.”

Barbara Stäbler (Talendijuhtimise ekspert ja arengunõustaja), Allianz SE

“Kaubamaja juhtidele ja personalitiimile meeldib d.vinci värbamistarkvara kasutajasõbralikkus, mis aitab uutel kasutajatel programmi kasutamise nipid kiiresti omandada ning võimalus programmi seadistada just lähtuvalt meie vajadustest. Avatud ja paindlik süsteem loob värbamisprotsessis ühtsuse ning on ülevaatlik kõikidele osapooltele. Eelkõige on meil väga hea meel, et oleme saanud kandidaatidelt positiivset tagasisidet, kes toovad välja, et info ja suhtlus kandideerimise protsessis on operatiivne ja kiire. Kaubamaja personalitiim on tänulik HR factory’le professionaalse koostöö ja kasutajatoe eest. Meie erilised tänusõnad kuuluvad Meerile, kes on alati meie jaoks heade mõtetega olemas!”

Kaubamaja AS

“Oleme HR factoryga teinud koostööd esialgu lühikest aega, kuid algus on olnud äärmiselt sujuv – vaatamata sellele, et olukord meie enda personalilahenduses oli esiti segane. Soovitan kõigil, kes kaaluvad võimalust teenust sisse osta, julgelt HR factoryga ühendust võtta. Juba pakkumise faasis oskasid nad pädevalt ja paindlikult hinnata meie vajadusi ning leida enda inimeste hulgast meile sobilikemad konsultandid. Enda koostöökogemuse põhjal julgen HR factoryt soovitada, sest usun, et nende meeskond on usaldusväärne, kindlakäeline ja professionaalne – 3 omadust, mis personalitöö puhul on väga olulised.”

Tiina Kärsna, Baltika AS / Baltman OÜ, Head of HR & People Experience

“HR factory pakub meile tuge personalihalduse tegevustes. Meie teekond Eestis sai alguse koos nendega ja oleme algusest peale väga rahul nende teenuse kvaliteediga ning sellega, kuidas nad töötavad. Soovitame HR factoryt kui personalipartnerilt kahtlemata kõigile ettevõtetele, kes ootavad professionaalsust ja kliendile orienteeritud lähenemist.”

Anna Dudek, Marketing Investment Group välisturgude koordinaator

“Kommunikatsioon ja info vahetus värbamise ajal olid väga head. Põhjalik profiili kaardistamine aitas kaasa meil protsessi mõistmisele ning andis värbajale tugeva aluse inimese otsimisel. HR factory esitas head lõppkandidaadid ning näitas üles head meeskonnatööd intervjuude ajal ning peale neid. Te tegite head tööd kandidaatide haldamisel – neil tundusid olevat suhtlusest teiega positiivsed tunded.”

Beric Giesenbauer, Hansa-Flex AG Business Development Manager

“Kiire, detailne ja täpne oskus kaardistada kliendi soov leidmaks sobiv kandidaat. Tööd tehakse metoodiliselt ja konsultant on struktuuri järgiv oma ala professionaal ning äärmiselt sümpaatne suhtleja.”

Tarmo Niineste, Also Eesti OÜ tegevdirektor

“Me oleme saanud HR factorylt professionaalset abi nii juhtide kui ka võtme-spetsialistide positsioonide täitmisega. Kõik juhid ja personalitöötajad Nordeas väärtustavad meie vahelist partnerlust ning kirjeldavad seda järgnevate märksõnadega: professionaalsus, suurepärane ettevalmistus, tahe omada teadmisi ning arusaada meie kultuurist ja vajadustest, tulemustele orienteeritus, pühendumus ja õigeaegne teostus.”

Nordea Bank Abp Eesti filiaali personalijuht

MEIST

Tunned huvi, et kes on need HR factory eksperdid, kes end edulugude taga peidavad? Tutvu meie meeskonna ja tööpõhimõtetega lähemalt!

KONTAKT

Meie edulood inspireerisid sind? Võta meiega ühendust ja sinu ettevõttest saab meie järgmine edulugu!