Personaliteenused

MEIE PERSONALITEENUSED TOETAVAD SINU ETTEVÕTET MITMEKÜLGSELT

Selleks, et sinu ettevõte saaks keskenduda oma põhitegevusele, oleme meie valmis võtma enda peale kõik need tegevused, mille jaoks sul endal ajast, jaksust või teadmistest puudu  jääb. Ükskõik, millised on sinu ettevõtte vajadused, alates suuremahulistest HR-projektidest ja muutuste juhtimisest kuni tavapärasemate ülesanneteni, nagu personaliga soetud dokumendiloome ja -haldus, saavad meie pühendunud HR eksperdid kohandada sulle sobiva lahenduse.

HR ekspert

Personaliosakond

Personaliosakonna igapäevatööd iseloomustavad ülesanded, mis nõuavad hoolsust, detailsust, peenetundelisust, ettenägelikkust ja usaldusväärsust. Seejuures peab personaliosakond arvestama kõigi osapoolte nõudmiste ja huvidega ning olema võimeline toetama meeskonna arengut ettevõtte eesmärkide täitmisel. Paljudel ettevõtetel ei pruugi olla mõistlik luua ametikohti personaliosakonnas, sest inimesi on vähe ning töökoormust ei ole piisavalt. Samas ei pruugi olla ka olemasolevatel meeskonnaliikmetel piisavalt teadmisi või oskusi, et luua personaliprotsesse ning aidata kaasa meeskonna liikmete parima potentsiaali avaldumiseks. On ka ettevõtteid, kus personaliosakond on olemas, kuid jõudlust jääb siiski väheks mõne uue suurema projekti läbiviimiseks.

Inimesed on ettevõtte kõige olulisem vara ning oma inimeste potentsiaali arendamine ning oskuste parim kasutamine on keeruline väljakutse ning pikaajaline protsess, mis sisaldab endas väga erinevaid võimalusi. Kuna kõik inimesed on erinevad, siis on ka igas ettevõttes tegutseva meeskonna juhtimine erilaadne. On olemas standardtegevused nagu dokumendiloome ja -haldus, mis peavad vastama seaduste ja eeskirjade nõuetele, kuid on ka mitmeid arendustegevusi, mis võiksid meeskonna viia aina uuesti ja uuesti kõrgemale tasemele. Sealjuures see, mis aitab ühel meeskonnal saavutada tipptulemusi, ei pruugi kuidagi toetada teist meeskonda.

Inimeste juhtimine

Personalijuhtimine hõlmab paljusid erinevaid tegevusi. Iga ettevõte valib enda organisatsiooni ja meeskonna eesmärkide täitmiseks vajalikud tegevused. On neid tegevusi, mis on seadusega nõutud kui ka neid, mille tegemine on iga ettevõtte vabast tahtest tulenev. Meie saame toetada mitmel viisil. Seda nii ühekordsete projektide raames kui ka igakuise teenusena.

Värbamine ja valik Tööandja brändimine Töötajate ja meeskondade hindamine Töökohtade hindamineja analüüs Onboarding ehk uuetöötaja sisseelamine Koolituskavade ja meeskonnaarenguprogrammide loomine Uuringute läbiviimineselgitamaks välja töötajatetöörahulolu, motivatsioon jms IT lahenduste valikja juurutaminepersonalijuhtimises Töötervishoiu ja tööohutusekorraldus ningtöökeskkonnariskianalüüs

Personalihaldus koosneb paljudest üksikutest tegevustest, mida tuleb teha hoole ja täpsusega. Meie kanda võib usaldada nii värbamistegevuse korraldamise kui ka hilisema töötajate registreerimise ning töösuhtega seotud dokumentide haldamise. Lisaks peame arvestust tööaja ning puhkusegraafikute üle ning organiseerime vastavalt töötajate vajadusele arenguvestlusi, koolitusi ning tervisekontrolle. Rutiinsete tegevuste korraldamise kõrval saame olla abiks ka strateegilistes küsimustes personali planeerimisel ning juhtkonna nõustamisel. Teenust pakume kas kaugelt, või kokkuleppel tuleb meie spetsialist kokkulepitud päevadel sinu ettevõttesse ka kohapeale.

Paljud ettevõtted vajavad personalitöötajaid teatud ajal, mahus või teatud projektide läbiviimiseks. Näiteks on personalirendi kasutamine hea abivahend puhkuste perioodil. Nimelt aitame tagada personalivaldkonna ülesannete täitmisel pideva ja ühtlase töötempo, et ettevõtte oma töötajad enne puhkusele minekut või sealt tagasi tulles suure töökoormuse alla mattuma ei peaks. Meie HR eksperdid aitavad ettevõtteid kõigis sellistes olukordades hea meelega, ning liituvad ettevõtte meeskonnaga täpselt nii kauaks, kui see on vajalik.

Iga ettevõtte tegevuses ning eriti just HR osakonnas koguneb igapäevaselt uusi andmeid, mis on pahatihti laiali erinevates süsteemides, arvutites ja failides. Kokku kogutuna on see informatsioon aga küllaltki oluline teadmine, mida ettevõte saaks kasutada nii igapäevaste otsuste vastuvõtmiseks kui ka strateegiliste muutuste planeerimisel. Tihtipeale jääb aga puudu ajast ja oskustest, et seda mahukat andmestikku ühtseks ja terviklikuks informatsiooniks koondada. HR factorys töötavad eksperdid, kes saavad selles osas abiks olla ning luua suurest hulgast andmestikust kasuliku ning kergesti hallatava teabe.

Andmete korrastamise analüüs Ajaplaneerimise ja tööülesannete analüüs(tööde nimekirjad ja ajakalkulatsioonid) Olemasolevate andmevormide analüüsja parendus Standard andmevormide ja – tabelitealuste loomine (koosstatistika väljavõttega) Excelipõhised personalihalduse tööriistad(töö- või puhkusegraafikud jms) Andmete vormindamine jasüsteemide vaheline migreerimine Excelipõhised arvetehalduse ja kontrollisüsteemid (Flowdesk) Küsitluste koostamine,läbiviimine ja tulemustekokku panemine Küsitluste tulemusteanalüüs

Raporteerimise vormi tutvustus

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video

KLIENDIPROJEKTID

KONTAKT

Ei leidnud seda personaliteenust, mida just sinul vaja? Tahaks täpsemat või personaalsemat informatsiooni? Võta meie HR ekspertidega ühendust ning leiame koos sinu küsimustele vastused.