Meie kogemus ütleb, et inimesed on väga avatud ning pooleliolevaid värbamisi ei ole tarvis kaugtöö tõttu pooleli jätta.

Meie jaoks HR factorys on töö tegemise viis endine, osutame teenuseid takistusteta. Kuna HR factory on töötanud ROWE (Result Only Work Environment) töökeskkonnas juba alates 2008. aastast, mis tähendab seda, et meie töötajad on enamuse tööajast saanud töötada niikuinii kaugtöö põhimõttel, kui see on olnud neile sobivaim valik.

Ka meie kliendid ning protsessis olevad kandidaadid on olnud väga avatud veebipõhisteks kohtumisteks. Samuti oleme saanud tagasisidet selle positiivsetest külgedest. Protsess on kiirem, ajakulu ühe kandidaadi kohta on väiksem – pole tarvis kontorisse sõita, pole tarvis jätta kahe kohtumise vahele pikemaid pause jne. Kandidaadid saavad intervjuul osaleda sealt, kus nad parasjagu on, kulutamata aega kuskile sõitmiseks.

Soovitus kõigile tööandjatele praeguses olukorras, on oluliste võtmepositsioonidel olevate töötajate värbamist mitte pausile panna. Värbamine on võimalik lihtsasti lõpule viia ning uusi värbamisi on võimalik edukalt alustada. Oluline on siinkohal silmas pidada, et antud olukord on isegi soosiv parimate kandidaatide leidmisel. Võimalikel kandidaatidel võiks justkui rohkem aega olla, et keskenduda uutele väljakutsetele. Inimesed on rohkem sotsiaalmeedias ning teie töökuulutust on võimalik lihtsamini kandidaadi infovoogu suunata ning tähelepanu saamine sellele samuti on tõenäolisem.

Oleme saanud tagasisidet, et tööandjate suhtes, kes hetkel endiselt värbavad tekib tugevam kindlustunne. Taiplikumad kandidaadid kindlasti jälgivad, millal kuulutus on üles pandud. Värskemad kuulutused on usaldusväärsemad.

Kandidaadid on tavapärasest ettevaatlikumad otsuste tegemisel. Olukord on ebastabiilne, pidevalt tuleb uudiseid, sellest kui palju inimesi on tööta jäänud ning kuidas ettevõtted uksi sulgevad. Mistõttu hirm päris tööta jääda on hetkel väga paljudel ja see tunne on tugev.

Tööandjad, kes värbamistega jätkavad, peavad olema oma sõnumites kindlad, keskenduma protsessis hirmude vähendamisele ning andma kandidaatidele kindlustunde, et tegemist on stabiilse  ning jätkusuutliku ettevõttega.

Tööandjad peavad ka sellega arvestama, et kandidaate võib olla eelmise aasta seisuga rohkem, kuid see ei tähenda rohkem sobivaid kandidaate. Paljud neist lihtsalt kandideerivad, et tekitada endale võimalusi olukorras, kus olemasolevalt tööandjalt võib igal hetkel tulla koondamisteade. Aktiivsete kuulutuste puhul on soovitav igal juhul anda kõigile kandidaatidele kohest ja ausat tagasisidet protsessi jätkumise kohta. Kui kuulutus on jäänud varasemast üles ning te olete tegelikult värbamise ootele pannud, siis kindlasti informeerige sellest ka kandidaate.