Hea koostööpartner

Isikuandmete kaitse üldmääruse jõustus 24.05.2016 ning seda hakatakse aktiivselt kohaldama alates 25. maist 2018. a. See esitab meile, kui Teie usaldusväärsele personalipartnerile, rangemad nõuded isikuandmete töötlemisel.

Isikuandmete kaitse üldmääruse esitab ranged nõuded isikliku info töötlemisele, milleks on näiteks nimi, sünniaeg, e-maili aadress, telefoninumber ja muu isikut puudutav info. See tähenab ka seda, et andmeid ei saa enam tava e-maili teel teineteisega vahetada. Professionaalse teenusepakkujana oleme välja töötanud alternatiivsed ja turvalised platvormid infovahetuseks:

  • e-maili teel saatvate dokumentide saatmine kaitstes neid salasõnaga;
  • S/MIME sertifikaadiga kaitstud e-maili saatmine;
  • suuremahuliste failide jagamiseks seame üles turvalise veebikeskkonna, kuhu on võimalik ligi pääseda personaalse parooliga ainult selleks ettenähtud isikutel;
  • kandidaatide info talletamine ja haldamine värbamisprojekti raames läbi turvalise värbamistarkvara.

Alates 25.05.2018 ei võta me vastu isikuandmetega krüpteerimata või S/MIME sertifikaatidega kaitsmata e-maile ning kustutame need koheselt. Peatselt uueneb ka info andmete töötlemise kohta ning informeerime teid sellest kodulehe kaudu.

Küsimuste korral palun pöörduge oma HR factory kontaktisiku või projektijuhi poole.