Jah, personalitöö teenuste outsourcing aitab luua paremaid tulemusi, kui seda teha targalt ja läbimõeldult. Iga ettevõte peaks seda võimalust kaaluma. On see siis standardsete kohustuslike ülesannete täitmine vähema raha eest, olemasolevale personaliosakonnale võimaldada aega keskendumaks muudele keerukamatele ülesannete. On see selleks, et keerukamaid ülesandeid on tarvis teha (nt. koolitus-ja arengukavad), kuid mitte piisava tihedusega, mis tagaks oma töötajale täiskoormuse. On see siis puudus teadmistest, mis võiks aidata ettevõtte üldstrateegiat veelgi paremini täita.

Selleks, et personaliöö teenuste outsourcingu võimalikku vajadust hinnata, tuleb alustada personalitöö auditist (HR factory on seda juba mitmetes ettevõtetes teinud):

Esiteks tuleb kaardistada personalitöötajate roll ja ülesanded. Teha kiire analüüs mõistmaks, kas roll on piisav äristrateegia toetamiseks
Teiseks tuleks vastata vähemalt järgnevatele küsimustele:

  1. Kas täidetavad ülesanded on piisavad ning vastavad kehtestatud nõuetele.
  2. Kas rolliks ja ülesannete täitmiseks on ettevõttes olemas vajalikud teadmised ja oskused
  3. Kas olemasolevad töötajad saaksid/võiksid tegeleda millegagi, mis loob suuremat lisandväärtust?
  4. Millised ülesanded peavad olema lahendatud kindlasti oma meeskonnaliikmete poolt ?

Kolmandaks võtke meiega ühendust. Aitame teil hea meelega edaspidiseks panna plaani paika ning leida koostöös teiega kõige parem lahendus edasiseks personalitöö korraldamiseks.

Kirjuta grete.adler@hrfactory.com või helista +372 53317377