Räägime tihti kiirelt muutuvast maailmast, ümberõppe vajadusest ning pidevalt uute oskuste ja teadmiste omandamisest. Peame tegema otsuseid selle üle, milliseid ülesandeid täidavad meie enda töötajad ning mida on mõistlik teha kellelgi teisel.

SA Kutsekoda on Eestis välja töötanud spetsiaalse Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteemi OSKA. OSKA eesmärk on tööturul toimuvate muutuste ja ühiskonna vajaduste võimalikult kiire jõudmine koolituspakkumisse. OSKA raames on tehtud rohkelt analüüse ning valminud on mitme valdkonnapõhised raportid, mis kirjeldavad suhteliselt tõenäolist tulevikku.

Analüüs on tehtud sealhulgas personalitöö kohta. Analüüsi saab lugeda siit. Raporti kokkuvõttes võib leida järgmise info muutuste kohta personalitöö valdkonnas:

 • Vajalikud oskused personalitöös:
  • strateegilise personalijuhtimise ja planeerimisega seotud oskused ja teadmised,
  • äri- ja finantsalased teadmised,
  • ärilise mõtlemise oskus,
  • karjääriarendamise kompetentsid,
  • erinevate sihtrühmade spetsiifikast nõustamisel,
  • kultuurilistest erinevustest ning paindlikest töövormidest
 • erialase infotehnoloogia areng toob kaasa lihtsamate tööülesannete automatiseerimise.

Sarnast lugu räägib ka The Future of Jobs report 2018, kus kirjeldatakse samuti tehnoloogia ülikiiret arengut, automatiseerimisega kaasnevat ülesannete trastiliselt muutust, osade rollide kadumist, teiste rollide ühteliitmist ning täiesti uute ametite tekkimist.

Viimaste aastate jooksul on peronalitöö roll oluliselt muutunud. Standardsete ülesannete täitmisest on saanud strateegiline roll, mis peab toetama oma tegevustega äristrateegia elluviimist. Seetõttu on saanud varasemate strateegiliste rollide kõrval nagu müük ja turundus, finantsjuhtimine, olulisemaiks strateegilseks partneriks ettevõtte juhile just personalivaldkonna juht.

Hetkel on aga paljudes ettevõtetes endiselt personalitöös mitmeid aeganõudvaid standardseid ja korduvaid tegevusi, millest tulenevalt ei ole aega tegeleda sisulisemate ja strateegilisemate ülesannetega.

On ka palju selliseid ettevõtted, kus personaliosakonnale või isegi ühele personalitöö inimesele ei ole piisavalt ülesandeid, et tagada täiskohaga huvitav töö. Sellisel juhul võib aga ettevõttes puudu olla teadmistest ja oskustest, et tekkinud olukorrad nõuetekohaselt lahendada.

Oleme HR factorys ammu töötanud selle nimel, et olla erinevate vajadustega ettevõtetele partneriks personalitöö tegevuste koordineerimisel. Aitame nii lihtsamate tegevuste tegemisel kui ka keerukamate ülesannete lahendamisel. Pakume värbamisteenust, personalihalduse teenust, personalijuhi täisteenust ning konsultatsiooni. Näeme, et turg on muutumas ning soovime ettevõtetel kindlasti kaaluda personalivaldkonna tegevuste outsourcimist. Õigesti tehes on selliselt võimalik tagada efektiivsus, kulude kokkuhoid ning kvaliteetsem tulemus.

Kui mõtled personalivaldkonna tegevuste outsourcimisele, siis võta meiega julgelt ühendust.
Kirjuta grete.adler@hrfactory.com või helista +372 53317377